Hevosten paremman kohtelun puolesta, osallistu allekirjoittamalla adressi lopussa olevan linkin kautta.

Me allekirjoittaneet olemme järkyttyneitä nähtyämme uutta dokumenttia EU:n tämän hetken teurashevoskuljetuksista.

Tiedämme, että on olemassa direktiivi ja asetus, jonka mukaan
"eläimiä ei saa kuljettaa tai kuljetuttaa siten, että niille voi aiheutua vammoja tai turhaa kärsimystä",
"eläimiä käsittelevillä henkilöillä on tarvittava koulutus tai pätevyys ja he hoitavat tehtävänsä ilman väkivaltaa tai muita sellaisia menetelmiä, jotka voivat aiheuttaa eläimelle tarpeetonta pelkoa, vammoja tai kärsimystä",
"eläimille tarjotaan sopivin välein laadultaan ja määrältään asianmukaisesti vettä ja ravintoa ja lepoa"…

Tiedämme, että nämä periaatteet eivät toteudu valvonnan vaikeuden, kuljetuskaluston ja henkilökunnan puutteiden ja kaupallisuuden salliman säälimättömyyden vuoksi.

Me vaadimme, että

- teurashevosten kuljetusolot otetaan tiukempaan tarkkailuun, hevosten lepotauoista, juottamisesta ja ruokinnasta on pidettävä huolta
- eläimiä ei kohdella julmasti ja väkivaltaisesti eikä niille aiheuteta tarpeetonta tuskaa
- direktiivejä ja lakeja rikkoneet eläinrääkkääjät saavat teoistaan tuntuvan rangaistuksen
- teuraseläinkuljetuksille asetetaan kokonaisuudessaan kahdeksan (8) tunnin aikaraja

Paheksumme syvästi maita, jotka kohtelevat teuraseläimiään vastoin kaikkia asetettuja normeja ja boikotoimme ostovalinnoillamme näiden maiden kauppaa.
Suomelta me vaadimme kansallista lainsäädäntöä, joka kieltää hevosten ja muiden eläinten lähettämisen teuraaksi maan rajojen ulkopuolelle.

HUOM! Valmis adressi toimitetaan päättäjille sekä Suomeen että ulkomaille. Adressia on tarkoitus myös kansainvälistää.

Kirjoita adressi täällä. Jätäthän kommentin,  kiitos.